You’ll need XtayPro app to continue.
Don’t have XtayPro app yet?
Already got our app?

Kim Ngân Đặng

User rank

Silver

UK3WS5

Registered on:
05-03-2018

About

•••••••••••••••••••••••••••••••• 𝐷𝐼̣𝐶𝐻 𝑉𝑈̣ 𝑉𝐴̣̂𝑁 𝐶𝐻𝑈𝑌𝐸̂̉𝑁 𝐻𝐴̀𝑁𝐺 𝐻𝑂𝐴́ Đ𝐼 𝑁𝑈̛𝑂̛́𝐶 𝑁𝐺𝑂𝐴̀𝐼 𝑵𝑨̆𝑴 𝑪𝑯𝑨̂𝑼 𝑬𝑿𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺 ✈️✈️ 📌 𝑁𝑎𝑚 𝐶ℎ𝑎𝑢 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑 𝐿𝑇𝐷 ✈️ 🏡 𝟏𝟐𝟑 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐𝟑/𝟏𝟎, 𝐏. 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐓𝐏.𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠, 𝐓.𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚̀. 🏡 𝟐𝟖/𝟏𝟓 𝐁𝐚 𝐕𝐢̀, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟒, 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐓𝐏. 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 🛫 Úc, Anh, Mỹ, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc , Canada, Nhật, Pháp 📌 Mặt hàng: Quần áo, thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, yến, túi xách, giày dép ...... 📌 Web: https://namchauexpress.vn 👩🏼‍🌾 𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 ☎ 079 368 3379 ☎️ 07 08 09 00 87

Statistics

Exchange rate: 4.79 USD = 100 X-coin

Share this user

Ratings & Comments

Overall
Price
Shipping time
Packaging
Communication
You’ll need XtayPro app to continue.
Don’t have XtayPro app yet?
Already got our app?