You’ll need XtayPro app to continue.
Don’t have XtayPro app yet?
Already got our app?

OfferO9AXTL

  • Singapore
  • Hanoi, Hanoi, Vietnam

  • Purchase and ship
  • -

Schedule

Departure date
11-24-2019
Delivery date
11-24-2019

Description

Nhận tối đa 25 cân . Cân 10 đô , nhận giấy tờ qtrong tờ 5 đô . Đảm bảo 100 nhận hàng 10h tối tại hà nội. Có qua lại vào ngày mồng 5/12 nhận chuyển từ vn qua sing

Translate

Product images


Silver
0% Success rate
UNPD5H

Share This Offer

You’ll need XtayPro app to continue.
Don’t have XtayPro app yet?
Already got our app?