You’ll need XtayPro app to continue.
Don’t have XtayPro app yet?
Already got our app?

Chuyến đi mớiO39SS9

  • San Jose, California, United States
  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Purchase and ship
  • -

Schedule

Departure date
12-13-2019
Delivery date
12-21-2019

Description

Nhận mua hộ và ship từ San Jose, CA về Sài Gòn vào tháng 12 này. Số kg ko quá 4kg và mức giá sẽ tuỳ vào món hàng. Thuế (sales tax) của tiểu bang California sẽ được tính vào giá thành phẩm. Sẽ gửi hoá đơn báo giá trước khi giao dịch.

Translate

Product images


Silver
0% Success rate
UQNTA2

Share This Offer

You’ll need XtayPro app to continue.
Don’t have XtayPro app yet?
Already got our app?